promo

AKTUALNE KUPONY

Kupon ważny do: 7-04-2018
Kupon ważny do: 7-04-2018
Kupon ważny do: 7-04-2018
Kupon ważny do: 1-09-2018
Kupon ważny do: 7-04-2018
Kupon ważny do: 26-05-2018

JAK KORZYSTAĆ Z KUPONÓW

1.

Zarejestruj się korzystając z poniższego formularza rejestracyjnego. Będziesz na bieżąco informowany o nowych kuponach.

2.

Idź do sklepu oznaczonego logiem Agrokuponów i dokonaj zakupu asortymentu opisanego na kuponie w odpowiedniej ilości.

3.

Odbierz korzyści wynikające z danego kuponu. Mogą to być rabaty i gratisy. Regularnie sprawdzaj nowe kupony!

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE

Wypełnij poniższy formularz i wybierz interesujące Cię kupony. Będziesz otrzymywał gazetki z aktualnymi kuponami

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez firmę Agrosimex Sp. z o. o., Goliany 43,05-620 Błędów. Jednocześnie oświadczam, iż znam przysługujące mi uprawnienie do kontroli przetwarzania moich danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści moich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania. Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej oraz drogą sms na wskazany przeze mnie numer telefonu komórkowego.

REGULAMIN PROMOCJI

Wyciąg z regulaminu Agrokupony 2018

Regulamin promocji Agrokupony 2018″ (dalej Regulamin)

NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ
Niniejszy regulamin (dalej ,Regulamin”) określa zasady na jakich odbywa się promocja prowadzona pod nazwą „Agrokupony 2018″ (dalej „Promocja„).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA AKCJI PROMOCYJNEJ
Promocja polega ma przyznaniu Uczestnikowi legitymującemu się Kuponem Promocyjnym rabatu na zakup w Sklepach Partnerskich Produktów Promocyjnych, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik ma prawo do wykorzystania wszystkich otrzymanych Kuponów Promocyjnych podczas zakupów Produktów Promowanych dokonywanych przed Datą Końcową Realizacji Kuponu Promocyjnego oraz w ilości nie mniejszej niż Minimalna Ilość Produktowa dla danego Kuponu Promocyjnego.
 2. Każdy Kupon Promocyjny upoważniać będzie do uzyskania przez Uczestnika Promocji Korzyści Promocyjnej:
  a. Rabatu o wartości brutto PLN określonej dla danego Kuponu Promocyjnego w Załączniku nr 1 oraz bezpośrednio na Kuponie i/lub
  b. Gratisowego produktu o wartości 1 PLN netto określonego dla danego Kuponu Promocyjnego w Załączniku nr 1 oraz bezpośrednio na Kuponie i/lub,
  c. Promocyjnej ceny brutto PLN za Produkt Promowany określonej dla danego Kuponu Promocyjnego w Załączniku nr 1 oraz bezpośrednio na kuponie; możliwego do zrealizowania przy jednorazowym zakupieniu w Sklepach Partnerskich Minimalnej Ilości Produktowej danego Produktu Promowanego przed Datą Końcową Realizacji Kuponu Promocyjnego.
 3. Uczestnik ma możliwość realizacji Kuponu Promocyjnego w Sklepach Partnerskich, które przystąpiły do Promocji i zadeklarowały zrealizowanie Uczestnikom Promocji Kuponów Promocyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz posiadających w swojej aktualnej ofercie handlowej Produkt Promowany, którego dotyczy Kupon Promocyjny. Aktualna lista Sklepów Partnerskich deklarujących udział w Promocji będzie dostępna przez Okres Trwania Promocji na Infolinii Organizatora pod nr telefonu (48) 668 08 40 oraz u reprezentantów handlowych Organizatora.
 4. Uczestnik posługujący się Kuponem Promocyjnym jest zobowiązany oddać go w Sklepie Partnerskim przed akceptacją transakcji przez pracownika Sklepu.
 5. Sklep Partnerski ma prawo odmówić realizacji Kuponu Promocyjnego, jeżeli został on zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację lub budzi zastrzeżenia, co do autentyczności.

Pobierz pełną treść regulaminu promocji: